skip to Main Content

Heel Groningen, Drenthe en Friesland reizen van 9 t/m 11 oktober 2020 fossielvrij tijdens het Fossielvrije Weekend
Van elektrisch, groengas, HVO en waterstof tot de (e-)fiets, het OV of thuiswerken. Wij laten zien dat fossielvrij reizen nu al kan! Van jong tot oud, met of zonder rijbewijs, van basis- tot hogeschool en van sportclub tot energiecoöperatie: de gehele gemeenschap kan meedoen met het Fossielvrije Weekend. Het wordt een weekend feest zonder fossiele brandstoffen!

Iedereen doet mee!
Het inspirerende Fossielvrije Weekend is van alle noorderlingen. Inwoners van alle leeftijden en achtergronden doen mee. Dorpen presenteren liftplekken en organiseren events. Burgers starten een fossielvrije boodschappenservice in hun buurt of reizen met deelauto’s. De hele gemeenschap kan inhaken en het fossielvrije voorbeeld geven.

Het noordelijke bedrijfsleven doet mee: bedrijven verduurzamen hun wagenpark en medewerkers experimenteren met duurzaam reizen. Kleinere ondernemers ervaren de voordelen van fossielvrije mobiliteit. Hoe groot je bedrijfs ook is, fossielvrij reizen is voor iedereen bereikbaar.

Lokale overheden doen mee: gemeenten stimuleren duurzame vervoersopties of melden zich aan als evenementenlocatie tijdens de Fossielvrije Weken.

Contact
Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@fossielvrijeweken.nl.

Initiatiefnemers
Het Fossielvrije Weekend is een initiatief vanuit Energiecommissie Noord-Nederland. Zij wordt gesteund door vele maatschappelijke initiatieven, media-marketingpartner NDC Mediagroep, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, gemeenten en bedrijven die duurzame en groene mobiliteit een warm hart toedragen. Het gaat hierbij onder meer om Slim en Groen Onderweg, Freonen fan Fossylfrij FryslânGroningen Bereikbaar en VNO-NCW Noord.

Back To Top