skip to Main Content

NHL Stenden Hogeschool

In alles wat de NHL Stenden Hogeschool doet, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Van duurzaam onderwijs dat studenten opleidt om wicked problems op een betekenisvolle manier aan te pakken tot lectoraten die een zichtbare bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de regioEn van zonnepanelen op ddaken van onze gebouwen tot de zero food-waste beleid op de vestiging op Terschelling. NHL Stenden heeft duurzaamheid verweven in vier hoofdthema’s, die hieronder worden besproken. 

Duurzaam onderwijs
Dit is een van de facetten van het onderwijsconcept Design Based Education van de NHL Stenden. De razendsnel veranderende wereld en de grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst vraagt om mensen die niet alleen een concreet specialisme hebben maar ook een breed pakket aan aanvullende vaardigheden en kennis bezitten. De zogenaamde T-shaped professional. DBE daagt studenten uit betekenisvolle oplossingen te realiseren voor de samenleving door middel van co-creatie in ateliers met medestudenten, docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld. Met DBE leiden we studenten op tot onderzoekende en wereldwijze professionals die midden in de maatschappij staan.

Duurzame actualiteit
“Zichtbaar maken hoe we bouwen aan onze missie: werken aan wereldwijze innovatie”, dat is waar NHL Stenden zich onder de noemer duurzame actualiteit voor inzet. Met Explore the (un)known komen de verhalen achter elke duurzame innovatie tot leven. Deze duurzame pareltjes die het verdienen om ontdekt te worden, vind je op het contentplatform Explore the (un)known van de hogeschool en op sociale media.

Duurzaam onderzoek
NHL Stenden heeft een sterk inhoudelijk profiel dat zich richt op drie maatschappelijke vraagstukken, de zogeheten zwaartepunten:  

  • Vital Regionswaarmee de NHL Stenden de regio’s vitaler en gezonder wil maken. 
  • Service Economy, waarmee de hogeschool gaat voor 100% duurzaamheid én leefbaarheid in de dienstensector. 
  • Smart Sustainable Industries, waarmee de NHL Stenden zich inzet voor vraagstukken om de industrie slimmer en duurzamer te maken. 

Binnen de zwaartepunten komt duurzaamheid op verschillende manieren terug. Aan deze drie zwaartepunten zijn meer dan 40 lectoraten verbonden, die zich richten op specifieke vraagstukken waarmee ze samen met het bedrijfsleven en studenten zichtbare impact maken op de samenleving.Zo leren ze van én met elkaar. 

Duurzame bedrijfsvoering
NHL Stenden is altijd op zoek naar manieren om de bedrijfsvoering nóg duurzamer te maken. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit waar de hogeschool voor gaat. Duurzame bedrijfsvoering vraagt om duurzaam beleid. Daarom vind je dit thema overal terug in allerlei beleidstukken: van het strategische instellingsplan tot het onderwijsbeleid.

Naast het steunen van het Fossielvrij Weekend, haakt de NHL Stenden Hogeschool ook aan bij andere duurzame initiatieven. Zo heeft de hogeschool de Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober 2020 voor het gemak omgedoopt tot de Week van de Duurzaamheid. Van 5 t/m 9 oktober 2020 organiseert de hogeschool diverse activiteiten om de kennis te vergroten en bewustwording rondom duurzaamheid te versterken bij studenten en medewerkers.

Lees hier meer over Duurzaam NHL Stenden. 

Back To Top