skip to Main Content

Heel Groningen, Drenthe en Friesland reizen van 9 t/m 11 oktober 2020 fossielvrij tijdens het Fossielvrije Weekend
Van elektrisch, groengas, HVO en waterstof tot de (e-)fiets, het OV of thuiswerken. Wij laten zien dat fossielvrij reizen nu al kan! Van jong tot oud, met of zonder rijbewijs, van basis- tot hogeschool en van sportclub tot energiecoöperatie: de gehele gemeenschap kan meedoen met het Fossielvrije Weekend. Het wordt een weekend feest zonder fossiele brandstoffen!

Iedereen doet mee!
De inspirerende Fossielvrije Weken zijn van alle noorderlingen. Inwoners van alle leeftijden en achtergronden doen mee. Dorpen presenteren liftplekken en organiseren events. Burgers starten een fossielvrije boodschappenservice in hun buurt of reizen met deelauto’s. De hele gemeenschap kan inhaken en het fossielvrije voorbeeld geven. Laten jij en je dorpsgenoten de fossiele auto twee weken staan?

Het onderwijs doet mee: 50.000 studenten zetten zich in voor mbo- en hbo-projecten, doen communicatie-onderzoek en organiseren (flyer-)acties. De jongeren spreken met luide stem: het moet anders en in Noord-Nederland laten we zien dat het nu al kan!

Het noordelijke bedrijfsleven doet mee: bedrijven verduurzamen hun wagenpark en medewerkers experimenteren met duurzaam reizen. Kleinere ondernemers ervaren de voordelen van fossielvrije mobiliteit. Hoe groot je bedrijfs ook is, fossielvrij reizen is voor iedereen bereikbaar.

Lokale overheden doen mee: gemeenten stimuleren duurzame vervoersopties of melden zich aan als evenementenlocatie tijdens de Fossielvrije Weken.

Fossielvrije estafette
De Fossielvrije Weken vinden plaats van 1 t/m 13 juni 2020 in Noord-Nederland. Een fossielvrije slinger verplaatst zich twee weken lang door de drie noordelijke provincies. Deze inspirerende estafette vormt het kloppende hart van de Fossielvrije Weken.

De slinger doet dorpen, steden, bedrijven, sportclubs en verenigingen aan. Iedere locatie biedt een feestelijke tussenstop vol duurzame activiteiten. Hoe al deze deelnemers duurzaam reizen? Dat bepalen ze zelf! Alles is mogelijk, zolang het maar fossielvrij is. Hardlopen, fietsen, suppen of wandelen. Zwemmen, roeien, kanoën, zeilen of steppen. Meldt jouw dorp, bedrijf of vereniging zich aan als tussenstoplocatie?

De slingerbeweging staat regelmatig stil bij diverse events over een duurzaamheidsthema. Op veel bijzondere locaties, in steden of dorpen die zich profileren met hun groene ambities. Tijdens deze bezoeken zijn discussies over actuele thema’s en het verhaal van de Fossielvrije Weken. Iedereen is uitgenodigd: samen zetten we als Noord-Nederland de schouders onder een schone toekomst!

Contact
Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@fossielvrijeweken.nl.

Initiatiefnemers
De Fossielvrije Weken zijn een initiatief van de Noordelijke Energiecommissarissen Hotze Hofstra (Groningen), Femke Adriaens (Drenthe) en Bouwe de Boer (Fryslân). Ze worden gesteund door vele maatschappelijke initiatieven, media-marketingpartner NDC Mediagroep, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, gemeenten en bedrijven die duurzame en groene mobiliteit een warm hart toedragen. Het gaat hierbij onder meer om Slim en Groen Onderweg, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Circulair Friesland, Groningen Bereikbaar en VNO-NCW Noord.

Back To Top