skip to Main Content

Heel Friesland, Groningen en Drenthe reizen fossielvrij tijdens het Fossielvrij Weekend van 9 t/m 11 oktober 2020. Op de startdag, vrijdag 9 oktober 2020, vindt het Grote Online Fossielvrije Livestream Event plaats. Om 10.30 uur uur geeft Jan Rotmans vanuit Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort een online lezing, in het bijzijn van een selecte groep ROC Friese Poort-studenten.

Transitie
Vanuit Centrum Duurzaam geeft Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde Erasmus Rotterdam) een inspirerende lezing over de transitie die plaatsvindt in Nederland. Klimaatproblemen, grondstoffen, de voedselvoorziening, maar ook begrippen als democratie zullen aan bod komen. Deze transitie zal samenlevingsbreed gedragen moeten worden en zal zorgen voor radicale veranderingen in het leven wat we nu kennen. Want de mens als centraal punt van de wereld nemen? Dat is geen optie, daar zit een houdbaarheidsdatum aan.

Jan Rotmans beschrijft hoe deze transitie van onderop gedragen wordt, hoe mensen zelf alternatieven ontwikkelen en uitvoeren. Deze beweging is essentieel: voor een beter aangepaste samenleving en economie. Een positieve blik op de toekomst is het resultaat, mis deze lezing dus vooral niet.

Klik hier voor de livestream.

Back To Top