skip to Main Content

Het Fossielvrije Weekend is een initiatief van Energiecommissie Noord-Nederland. Zij wordt gesteund door vele maatschappelijke initiatieven, media-marketingpartner NDC Mediagroep, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, gemeenten en bedrijven die duurzame en groene mobiliteit een warm hart toedragen. Het gaat hierbij onder meer om Slim en Groen OnderwegFreonen fan Fossylfrij Fryslân, Groningen Bereikbaar en VNO-NCW Noord.

Back To Top